Verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer

Met de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer vermijdt u financiële zorgen na een verkeersongeval met lichamelijke letsels. Of dat nu te voet (als er een voertuig betrokken is of botsing tussen voetgangers), met de fiets (e-step) of met de wagen is, zo’n verzekering maakt het verschil. Bijvoorbeeld als u als chauffeur een ongeval veroorzaakt en veel medische kosten hebt. Of als u als zwakke weggebruiker lang op uw geld moet wachten. Dat kan zijn als fietser of voetganger, maar ook als skater of als passagier in een andere auto.

5 waarborgen van een verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer

 1. Terugbetaling van de Behandelingskosten
  We betalen de kosten van uw ongeval terug binnen 15 dagen nadat de betalingsbewijzen binnen zijn (na tussenkomst van het ziekenfonds):
 • hospitalisatiekosten (ook chirurgische ingrepen)
 • onderzoeken en medische verzorging
 • prothesekosten, met uitzondering van brillen en contactlenzen
 • medisch noodzakelijke vervoerskosten voor het slachtoffer
 • vervoers- en repatriëringskosten van de verzekerden tot hun woonplaats, als de bestuurder gekwetst is en niet kan vervangen worden door een andere verzekerde
 • opsporings- en reddingskosten

2. Vergoeding bij Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid
Vanaf de 31e dag na het ongeval ontvangt u een forfaitaire dagvergoeding. Enige voorwaarde: u bent ouder dan 18 en jonger dan 65. De vergoeding wordt berekend op basis van uw graad van arbeidsongeschiktheid en uw gewone activiteiten. U krijgt de vergoeding tot 2 jaar na het ongeval. Mooi meegenomen: als u tijdens de wachttijd in het ziekenhuis wordt opgenomen, hebt u ook recht op deze dagvergoeding.

3. Vergoeding bij Blijvende Invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit ontvangt u als slachtoffer een uitkering in overeenstemming met de graad van invaliditeit vastgesteld na het ongeval. Maximaal is dat 3 maal het verzekerde kapitaal. Jonger dan 16? Dan wordt die vergoeding verdubbeld. Ouder dan 70? Dan blijft de vergoeding tot de helft gewaarborgd.

Afhankelijk van uw invaliditeit kunnen daar nog extra vergoedingen bij komen:

 • Invaliditeit van meer dan 50%: u krijgt een vergoeding voor de bijkomende kosten die u naar aanleiding van uw invaliditeit maakt (bijvoorbeeld om uw woning of auto aan te passen).
 • Invaliditeit van 67% of meer: we betalen tot u 65 bent in uw plaats ook de premies van uw woonverzekering en andere ongevallenverzekeringen, zoals uw familiale verzekering en uw autoverzekering bij DVV verzekeringen.

4. Vergoeding bij Overlijden
Uw nabestaanden ontvangen de overeengekomen vergoeding bij overlijden bij het ongeval of tot 3 jaar daarna door het ongeval. In de volgende gevallen wordt maar de helft uitgekeerd:

 • de verzekerde is op de dag van het ongeval ouder dan 5 jaar, maar jonger dan 16 jaar
 • de verzekerde is op de dag van het ongeval ouder dan 70 jaar

5. Vergoeding voor Onrechtstreekse Verliezen (bijkomende kosten)
Bovenop de behandelingskosten betaalt DVV verzekeringen 15% extra om de kosten te dekken als gevolg van het ongeval (telefoon, verplaatsingen…).

Goed om te weten

 • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft gewaarborgd voor verzekerden die op de dag van het ongeval ouder dan 5 jaar maar jonger dan 16 jaar zijn en voor verzekerden die ouder zijn dan 70 jaar.
 • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden ouder dan 70 blijft de vergoeding tot de helft gewaarborgd.
 • Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.
 • De verzekering komt wereldwijd tussen op voorwaarde dat u in België bent gedomicilieerd.
 • De verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier: