Waarvoor kan u een beroep doen op Lex.Tra Particulier?

Bij een ongeval of schadegeval in uw privéleven is het niet altijd even duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Gelukkig is er dan de rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier. Als een schadegeval in uw privéleven uitgroeit tot een probleem, dan verdedigen we uw belangen. Zelfs als u in fout bent. Als het moet tot in de rechtbank.

Waarvoor kan u een beroep doen op Lex.Tra Verkeer?

Bij een ongeval of schadegeval in het verkeer is het niet altijd even duidelijk wie in fout is. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Met de verzekering Lex.Tra Verkeer bent u zeker van rechtsbijstand voor alle schadegevallen in het verkeer. 

Lex*tra
Verkeer
8,83 euro
/maand
Alle voertuigen
Lex*tra
Particulier
5,51 euro
/maand
Privéleven
Na brand
Contractuele geschillen
Plaatsbeschrijving
Arbeidsrecht
Sociaal recht
Fiscaal recht
Lex*tra
Verkeer + Particulier
12,91 euro
/maand
Alle voertuigen
Privéleven
Na brand
Contractuele geschillen
Plaatsbeschrijving
Arbeidsrecht
Sociaal recht
Fiscaal recht

Wat dekt Lex.Tra Verkeer?

Als een schadegeval – al dan niet door u veroorzaakt – in het verkeer uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt DVV verzekeringen uw belangen:

 • als voetganger, automobilist, fietser, passagier op het openbaar vervoer…
 • voor alle voertuigen van uw gezin: personenauto, mobilhome, bromfiets, motorfiets enz., zowel voor privé- als voor professioneel gebruik
 • of u nu in uw recht bent of niet, als het moet tot in de rechtbank
 • zelfs om te zorgen dat uw rijbewijs bijvoorbeeld alleen in het weekend wordt ingetrokken zodat u kan blijven werken
 • ook om een voorschot te ontvangen voor schade aan uw voertuig (tot 12.500 euro)

Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz. Niet gedekt zijn:

 • wedstrijden
 • inbreuken als uw rijbewijs vervallen was verklaard of u niet verzekerd was
 • parkeergeschillen als het bedrag minder dan 100 euro bedraagt
 • verkeersagressie

Wat dekt Lex.Tra Particulier?

Met Lex.Tra Particulier bent u in goede handen als het tot een geschil komt over een schadegeval in uw privéleven:

 • We informeren u over uw rechten.
 • We helpen om alle mogelijke oplossingen te onderzoeken.
 • We zetten alle stappen om het geschil op te lossen. Liefst door minnelijke schikking, desnoods tot in de rechtbank.
 • We bieden bijstand om uw dossier samen te stellen (bijvoorbeeld om bewijzen te verzamelen of getuigen te vinden).

Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed tot 75.000 euro, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz.

Zeer ruime waarborgen
Met Lex.Tra Particulier bieden we u rechtsbijstand met heel wat waarborgen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen kan u een beroep op ons doen:

 • Verbouwingen bij de buren zorgen voor scheuren in uw muur en de buren weigeren uw schade te betalen. Gelukkig helpen wij u dan om uw rechten te doen gelden (waarborg burgerlijk verhaal).
 • Een jogger glijdt uit omdat er sneeuw ligt voor uw deur en wil zijn kosten op u verhalen. Als u strafrechtelijk wordt vervolgd op basis van het gemeentelijk politiereglement nemen wij uw verdediging op ons (waarborg strafrechtelijk verweer).
 • De wasserij verprutst uw dure pak, het reisbureau beloofde u een kamer met zicht op zee terwijl u eigenlijk uitkeek op een blinde muur, uw internetbestelling kwam niet toe (terwijl u wel betaalde). DVV verzekeringen doet er dan alles aan zodat u schadeloos gesteld wordt (dekking van contractuele geschillen).

Uitsluitingen en beperkingen

 • De meeste contractuele geschillen zijn gedekt tot 10.000 euro. Daarbij geldt een wachttijd van 3 maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste 3 maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als u daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
 • Als de tegenpartij onvermogend blijkt, vergoedt DVV Verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
 • Beroepsactiviteiten zijn niet gedekt, dus ook niet bij bijvoorbeeld commerciële huurcontracten. Ook beleggingen en erf- of familierecht zijn niet verzekerd.
 • Lex.Tra Particulier komt niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
 • We betalen alle kosten om uw rechten te verdedigen als u strafrechtelijk vervolgd wordt in het verkeer, maar we betalen de verkeersboetes niet als u schuldig wordt bevonden. 

Goed om te weten

 • De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer en/of particulier wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier: