Sparen voor uw pensioen is slim

Uw pensioen zal wellicht zo’n 60% bedragen van uw laatste loon. Daarmee is België in Europa één van de slechte leerlingen. Vul zelf uw pensioen aan:

  • U spaart zoals u dat wil. Gaat het een jaar moeilijker? Stort dan minder of niet.
  • U krijgt tot 30% belastingvoordeel. De fiscus spaart met u mee.
  • Hoe jonger u begint, hoe beter maar het is nooit te laat om te starten.
  • U kiest uit verschillende formules. Vraag advies aan uw DVV-consulent.
  • Profiteer tot 30/09 van 50% korting op de instapkosten**

Doe hier je aanvraag:


Goed om te weten:

  • Bij pensioensparen gaat het om levensverzekeringen van tak 21 of tak 23 onderworpen aan het Belgisch recht met maximaal 6% instapkosten en een minimale looptijd van 10 jaar. 
  • Voor meer informatie, onder meer over de beleggings- en spaardoelstellingen, de waarde van de eenheden, alsook over de gegarandeerde interestvoet, de risico’s (geen kapitaalgarantie voor tak 23 en krediet- en liquiditeitsrisico voor tak 21), de kosten en de taksen van deze producten, kan u deze pagina raadplegen.  U vindt op deze pagina de financiële informatiefiches, de algemene voorwaarden en de commerciële fiches terug.  Deze documenten zijn tevens beschikbaar bij uw DVV-consulent.
  • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringsnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, zijn er taksen van toepassing op de uitkeringen.

**Bij afsluiten van een nieuw contract pensioensparen als u intekent tussen 9/06 en 30/09/2020 inbegrepen. Dit aanbod is tijdelijk en geldig op een pensioenspaarverzekering van Tak 21 (Save 3 of DVV Life Cover Pack) of Tak 23 (Life Pension Dynamic) en minimale looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie, onder meer over de beleggings- en spaardoelstellingen, de waarde van de eenheden, alsook over de gegarandeerde interestvoet, de risico’s (geen kapitaalgarantie voor tak 23 en krediet- en liquiditeitsrisico voor tak 21), de kosten en taksen van deze producten, raadpleeg de informatiefiche, de commerciële fiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden, beschikbaar op de website van DVV (www.dvv.be) of bij je DVV-consulent. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen. Deze verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.