Opvang van vluchtelingen: Wat met mijn verzekeringen?

Wordt u gedekt als u (een) vluchteling(en) bij u thuis opvangt? Dekt uw verzekering het uitlenen van uw auto aan een vluchteling? En wat als u zelf op humanitaire missie vertrekt? We beantwoorden uw vragen!

Ben ik gedekt door mijn verzekering als ik (een) vluchteling(en) opvang bij mij thuis?

Ja, we komen tussen als u een woningverzekering Cocoon Flex/Start of familiale verzekering hebt afgesloten bij DVV. 

Een woordje uitleg:

  • Als u een woningverzekering Cocoon Flex/Start hebt afgesloten en uw gast schade veroorzaakt  aan uw woning of inboedel, bent u gedekt. Die persoon wordt immers beschouwd als een lid van uw huishouden gedurende zijn of haar tijdelijk verblijf bij u. U hoeft uw polis niet te wijzigen: de dekking voor uw woning en inboedel blijft geldig, afhankelijk van de voorwaarden van uw contract.
  • Als u een familiale verzekering van DVV hebt afgesloten en uw gast schade veroorzaakt aan een derde (iemand buiten uw gezin), dekt uw aansprakelijkheidsverzekering hem/haar. Die persoon wordt immers beschouwd als een lid van uw huishouden gedurende zijn of haar tijdelijk verblijf bij u. Als u schade veroorzaakt aan uw gast, is die ook gedekt. Schade die uw gast aan u toebrengt, is echter niet gedekt (behalve voor het gebouw en de inhoud van de woning, zoals uitgelegd in de vorige paragraaf).
Ben ik gedekt als ik mijn voertuig occasioneel uitleen aan een vluchteling.

Ja, dan bent u gedekt. De burgerlijke  aansprakelijkheid geldt immers voor elke gemachtigde bestuurder van het voertuig. Die persoon moet wel over een geldig rijbewijs beschikken.

Ben ik gedekt als ik op humanitaire missie ga?

Ja, u bent gedekt zolang u niet reist naar een land in oorlog.
Als u dus op dit moment naar Oekraïne vertrekt, zal uw bijstandsverzekering u niet dekken.
Reist u daarentegen naar Polen, of een ander land dat grenst aan Oekraïne, bent u wel gedekt.
Was u al aanwezig in het land voor het conflict begon? Dan doen we ons best om u zo goed mogelijk te helpen, met de beschikbare en toegestane middelen.