Simulatie COCOON FLEX voor huurder

(1) Optie media: U bent verzekerd tegen alle risico’s als uw tablet, laptop, LED of Smart TV van minstens 19 inch beschadigd is (tot 2.000 euro**).
(2) Optie diefstal: als u vergoed wil worden na een inbraak, is dit een interessante optie. U bent zo vergoed voor de schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak.
(3) Optie franchise: Als u de Optie Engelse franchise kiest, betaalt u geen franchise als de schade meer bedraagt dan het franchisebedrag (265 euro), exclusief de onrechtstreekse verliezen.
(4) Optie onrechtstreekse verliezen: Met deze optie vergoeden we uw bijkomende verliezen, kosten en nadelen na een schadegeval zonder dat u die kosten moeten bewijzen. Uw schadevergoeding wordt dan met 10% verhoogd (na aftrek vrijstelling), met een maximum van 12.000 euro.
(5) Optie huurder: U en medehuurders die vermeld staan in het huurcontract zijn verzekerd tegen een geschil met de eigenaar (tot 7.500 euro), lichamelijke schade van iedereen die u helpt verhuizen (tot 2.500 euro) of als u uw werk verliest (financiële hulp van 1.000 euro om uw huur te betalen).
(6) Optie rechtsbijstand: We verdedigen uw rechten, zowel in der minne als voor de rechtbank, om een schadevergoeding te krijgen voor de herstelling van schade aan uw eigendommen (tot 30.000 euro voor de vergoeding van de kosten en erelonen van de advocaat).
(7) Optie tuin: Als uw tuin, aanplantingen, buitenspeelgoed, trampoline, vijver, tennis- of golfterrein beschadigd zijn, dan ontvangt u tot 5.000 euro** schadevergoeding, ook bij schade veroorzaakt door bijvoorbeeld everzwijnen. Ook bodemsanering door een lekkende stookolietank is verzekerd (tot 10.000 euro**).
(8) Optie geparkeerd voertuig: Uw auto, motor van meer dan 50 cc, caravan, aanhangwagen en plezierboot zijn gedekt (tot 15.000 euro**) als ze beschadigd zijn door brand, blikseminslag, storm enz.
(9) Optie zwembad: U krijgt een verzekering bij schade aan uw buiten- of binnenzwembad, ingewerkte buitenjacuzzi of zwemvijver (tot 15.000 euro**).
(10) Optie business: Als u een professionele activiteit uitoefent op het verzekerde adres is de inhoud voor deze activiteit ook verzekerd. U wordt dan vergoed tegen nieuwwaarde in geval van schade.
vb. 06/10/2000

DVV verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter.