Persoonlijke gegevens

Mijn gebouw

Mijn gebouw

Inboedel

Inboedel

Waarborgen

Waarborgen

Cadeau

Cadeau

  • Persoonlijke gegevens
  • Mijn gebouw
  • Inboedel
  • Waarborgen
  • Cadeau

Persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam

Straatnaam + nummer

Postcode

Gemeente

Emailadres

Hoedanigheid

Ik ben

Ik wens afstand van verhaal t.g.o. mijn huurders

Ben je eigenaar-verhuurder dan is de huurder verplicht om zelf ook een brandverzekering af te sluiten, nl. zijn huurdersaansprakelijkheid. Is de huurder immers aansprakelijk voor bvb. brandschade (frituurtoestel vergeten uit te zetten) zal je verzekering dit immers op de huurder gaan verhalen. Door afstand van verhaal in te lassen in je brandverzekering (bijpremie van 50%) t.g.o. de huurder kan je dit vermijden.

Mijn gebouw

Momenteel ben je, al dan niet, verzekerd volgens het oppervlaktestelsel. Bij een correcte toepassing van dit stelsel voorkom je dat je onderverzekerd bent. Het is dus van belang dat de oppervlakte klopt! Kijk dit dus grondig na!

Type woning

De oppervlakte van het gelijkvloers bedraagt: m²

De oppervlakte van de verdiepingen bedragen (ingerichte zolders/kelders mee inbegrepen): m²

De oppervlakte van mijn kelder bedraagt: m²

De oppervlakte van mijn niet-ingerichte zolder (vanaf 1m25 hoogte) bedraagt: m²

De oppervlakte van mijn bijgebouwen die niet aan de woning palen bedraagt: m²

Inboedel

Voor welke waarde wenst u effectief verzekerd te zijn? Let op: ook hier kan de evenredigheidsregel toegepast worden bij onderverzekering. Geef dus steeds bij benadering een correcte waarde mee! Gemiddeld heeft een gezin met 2 kinderen een inboedel van 55.000 euro.

Waarborgen

In de basiswaarborgen van je verzekering zijn steeds opgenomen: Brand & Aanverwante gevaren, Storm & Hagel, Waterschade, Glasbreuk, Natuurrampen, BA gebouw en Rechtsbijstand.

Onrechtstreekse verliezen: Met deze optie vermijdt u eventuele bijkomende kosten na een schadegeval, ook na een natuurramp. Uw schadevergoeding wordt dan met 10% verhoogd, met een maximum van 10.326,00 euro. De optie Onrechtstreekse verliezen is niet van toepassing in geval van diefstal en aansprakelijkheid. Bovendien als je deze optie hebt afgesloten kan je gebruik maken bij schade van herstelling in natura voor gebouwschade. DVV stelt zelf een firma aan voor de herstelling van bvb. stormschade waardoor je vrijstelling van +/- 270 wegvalt, indien de schade hoger ligt dan de vrijstelling.

Ik heb interesse in de waarborg Onrechtstreekse Verliezen?

Rechtsbijstand: We verdedigen uw rechten, zowel in der minne als voor de rechtbank, om schadevergoeding te bekomen voor de herstelling van schades aan uw eigendommen. (tot 25.000 euro). Wenst u echter volledige tussenkomst voor de kosten van een tegenexpert, dan raden wij u hier een uitgebreide rechtsbijstand aan. Deze rechtsbijstand komt bovendien ook tussen bij contractuele geschillen (problemen bij herstelling van uw wagen, problemen bij een online aankoop, ...).

Ik heb interesse in de waarborg Rechtsbijstand?

Optie Media: U krijgt een vergoeding als uw tablet, laptop of tv beschadigd is. Wij vergoeden: • tot een maximum van 1.500,00 euro per schadegeval, de materiële schade waarvan de oorzaak niet uitdrukkelijk wordt gedekt door de basiswaarborgen. • diefstal is enkel gedekt als de waarborg Diefstal uitdrukkelijk werd onderschreven. • tot een bedrag van 500,00 euro per schadegeval, de kosten voor het wedersamenstellen of herstellen van verloren gegevens en van betalende software. Indien het onmogelijk blijkt de software te herstellen of als er sprake is van incompatibiliteit na de vervanging van een beschadigd toestel, vergoeden wij de kosten voor de aankoop van gelijkwaardige software of van licenties. • Schade aan verschillende apparaten als gevolg van één oorzaak wordt als één enkel schadegeval beschouwd.

Ik heb interesse in Optie Media?

Diefstal: Cocoon vergoedt de schade aan de inboedel veroorzaakt door diefstal of inbraak. Ook de gestolen inboedel betalen we terug (max. 12.907,50 euro per voorwerp). • Tuinmeubelen, barbecues en tijdelijk verplaatste inboedel, juwelen en waarden zijn ook verzekerd (met limieten). ! Diefstal van dieren is niet gedekt

Ik heb interesse in de waarborg Diefstal?

Optie tuin: U krijgt een vergoeding voor: - schade (tot max. 34.125,26 euro en 682,50 euro per plant) aan of diefstal (tot max. 6.825,05 euro) van beplantingen - schade aan en diefstal van tuinmeubelen, -accessoires en -gereedschap, decoraties voor buiten, speeltuigen (zoals trampoline) en barbecues, die zich in open lucht of in geheel of gedeeltelijk open constructies bevinden (tot max. 6825,05 euro) - kosten gemaakt voor de sanering van grond die door stookolie verontreinigd is en voor de heraanleg (tot max. 13.650,10 euro) - schade veroorzaakt door overlopende zwembaden en het waterverlies van het zwembad zelf - schade veroorzaakt door takken van bomen - schade aan geheel of gedeeltelijk open constructies

Ik heb interesse in Optie Tuin?

De vrijstelling in mijn brandverzekering bedraagt +/- 270 euro.

Duid aan wat voor u past:

Cadeau

Deze check-up van je brandverzekering zorgt ervoor dat je NIET onderverzekerd bent en dat je bovendien weet op welke waarborgen je beroep kan doen bij eventuele schade. Bovendien ontvang je van ons, naast een uitgebreide analyse van je brandverzekering, ook nog een gepersonaliseerd huisnaambord als cadeau.

PS: weet dat je bij dringende bijstand steeds 0800/93.300 kan bellen! Deze dienst is 7d/7 en 24u/24 bereikbaar! Sla dit nummer zeker op bij je contacten!

Afmetingen

Naamlijn 1:

Naamlijn 2:

Huisnummer:

file upload van uw huisdier

Max. size: 512,0 MB