Elektronische apparatuur is fragiel!
Zorg voor een verzekering

Stel dat u in een moment van onoplettendheid koffie morst op het toetsenbord van uw laptop... Of dat de tv van uw kotstudent per ongeluk op de grond belandt. Vaak is de schade zo groot dat u een nieuw toestel moet kopen. Gelukkig kan u rekenen op de Optie Media van de woningverzekering Cocoon Flex, toch als u uw inboedel verzekerd hebt!

Optie Media DVV
Multimediatoestellen en schermen


Tablet, computer of laptop, televisie... De Optie Media dekt de materiële schade aan:

- elektronische toestellen en hun accessoires die een computer- en multimediafunctie hebben
- toestellen met een scherm van minstens 19 inch (led-tv, smart-tv...)

Thuis, op vakantie of op kot


Het maakt niet uit of uw toestellen voor privé- of professioneel gebruik bestemd zijn! Zolang ze niet in eerste instantie bedoeld zijn om te bellen, zijn ze verzekerd tot 2.000 euro per schadegeval (dat bedrag kan verhoogd worden als u gekozen hebt voor een hoger dekkingsniveau):

- in het gebouw verzekerd door uw woonverzekering Cocoon Flex
- in een studentenkot
- in de woning die u huurt voor uw vakantie of uw tweede verblijf

Herstel van data en software


Hebt u uw gegevens verloren door een schadegeval? Geen paniek! We vergoeden de kosten voor herstel of recuperatie van uw verloren data en betalende software. Kan de software niet hersteld worden? Of is uw oude software niet compatibel met de nieuwe pc die u kocht na het schadegeval? We vergoeden de kosten voor aankoop van equivalente software of licenties.

Start uw aanvraag

Uitsluitingen en beperkingen

  • De Optie Media komt niet tussen voor schade die puur esthetisch is of die het resultaat is van normale slijtage.
  • Toestellen die vooral bedoeld zijn om te bellen, zijn niet gedekt.
  • Schade die het resultaat is van cybercriminaliteit of van eender welke andere cyberaanval is niet gedekt.
  • Schade veroorzaakt aan meerdere toestellen als gevolg van één enkele oorzaak, wordt beschouwd als één schadegeval.

Franchise

  • Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. 
  • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.
Goed om te weten

De Optie Media is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Ga langs bij in één van onze kantoren of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.