Jongerenbonus: krijg meteen bonus-malus 0 i.p.v. 11!
Ben je jonger dan 30 jaar en woon je nog bij je ouders die goede DVV-klanten* zijn (of worden)? Dan kan je meteen op bonus-malus 0 starten en zo minder betalen voor je autoverzekering.

* Je ouders hebben minstens een contract auto (met maximaal één schadegeval in fout in de laatste 5 jaar) en één contract in 2 van de volgende 3 types verzekeringen: woning, familiale en leven (bvb. pensioensparen).


Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde vergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald is.
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig.
De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Franchise

De franchise voor deze verzekering wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Een DVV-consulent zal u die bezorgen als u de verzekering afsluit.

Goed om te weten

 • *Uw ouders hebben bij DVV minstens een contract auto (met maximaal één schadegeval in fout in de laatste 5 jaar) en een contract in 2 van de volgende 3 types verzekeringen: woning, familiale en leven.
 • **Wat zijn de voorwaarden om 30% korting te krijgen?
  • De hoofdbestuurder van het voertuig zijn
  • Minstens 3 jaar uw rijbewijs hebben
  • Uw rijervaring in zijn geheel kunnen bewijzen (max. 5 jaar)
  • Geen ongeval in fout gehad hebben de voorbije 5 jaar (of sinds het behalen van uw rijbewijs)
  • Maximaal één schadegeval in recht of één Omniumschadegeval (Materiële Schade) gehad hebben de voorbije 5 jaar (of sinds het behalen van uw rijbewijs)
  • Een woningverzekering bij DVV hebben of er één onderschrijven
  • Niet geschorst zijn door een andere verzekeraar
  • Geen veroordeling of schorsing van het rijbewijs gehad hebben
  • Een nieuwe autoverzekering Mobility afsluiten of uw auto vervangen (als u al een autoverzekering Mobility hebt)
 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV.
 • Raadpleeg voor de franchise, gedekte goederen, beperkingen en uitsluitingen van de dekking, contactgegevens van de klachtendienst enz. uw DVV-consulent of kijk op:
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.
 • De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB – een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.